Kommunal revision

Kommunikation
+ revision

Smart kommunikation

Revisorerna arbetar strategiskt med sin kommunikation. De identifierar och analyserar viktiga målgrupper och väljer olika sätt att kommunicera beroende på vad de vill uppnå.

God revisionssed

Mer synliga

Vill ni att ert uppdrag och era granskningar ska bli mer synliga? Då gäller det att tänka kommunikation. Media är exempelvis en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör, och i god revisionssed kan man läsa att ”revisorerna kommer överens om hur de vill och kan agera gentemot media”.

Mer begripliga

För att synliggöra revisionens viktiga arbete måste man ha en tanke, en plan. Det är viktigt att tänka igenom vilka målgrupperna är och hur man på bästa sätt kan nå dem. Det gäller även att kunna uttrycka sig på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt – precis som det står i språklagen

Sakkunniga

Förtroendevalda revisorer ska anlita sakkunniga. Det är i regel en självklarhet när det gäller granskning, men inte lika självklart när det gäller kommunikation. Precis som yrkesrevisorer behövs för granskning, behövs kommunikationsspecialister för kommunikation.

Revisionens kommunikation

Ett spännande och viktigt uppdrag som jag har haft var för Sveriges Kommuner och Regioner. Jag tog, i samverkan med SKR, fram en skrift som handlar om revisionens kommunikation. Om du inte redan har läst den, så hittar du den här: Revisionens kommunikation

Vill ni ha hjälp?

Vill ni nå ut med ert uppdrag och era granskningar på ett effektivt sätt, ring mig gärna.
Ni kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51