Smart kommunikation

Kommunal
Revision

Välkommen hit! Den här hemsidan drivs av mig, Nina Wiklander, och handlar om kommunikation kopplat till kommunal revision. Det jag jobbar med är att synliggöra kommunal revision, alltså revisorerna, uppdraget och granskningarna. Innehållet på den här hemsidan riktar sig därför främst till dig som är förtroendevald revisor i någon av landets kommuner eller regioner. Kika gärna vidare – och om du vill, hör av dig.

Kommunikation + revision

”Att kommunicera och skapa en bra dialog är grundläggande för ett effektivt revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse och bidrar till revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen
öppen och tillgänglig.” 

God revisionssed

Strategisk kommunikation

Revisorerna arbetar strategiskt med sin kommunikation. Så står det i skriften God revisionssed. Och det är bra. Det gör att revisionens uppdrag och granskningar blir mer synliga. 

Revisionens målgrupper

Det är många som är intresserade av det revisionen gör och det är ju bara positivt. Men det ställer också höga krav på hur man kommunicerar. Ju fler målgrupper en verksamhet har, desto mer utmanande.

Lagar & öppenhet

Offentlighetsprincipen är naturligtvis självklar för dig som revisor, men kanske inte språklagen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service? Det är två viktiga lagar som det är bra att ha koll på.

Tips!

Börja med en kartläggning. Få grepp om vad ni behöver göra i ett första steg för att bli mer synliga. När det väl är gjort, har ni ett bra utgångsläge för ert fortsatta arbete. Ni vet vad ni gör och varför. Något som omvärlden garanterat uppskattar. Det lovar jag!

Vill ni ha hjälp?

Vill ni nå ut med ert uppdrag och era granskningar på ett effektivt sätt, ring mig gärna.
Ni kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51